Organitzadors

Organitzadors:


Associació Solidària Veïns Plaça Catalunya
Amb el suport de: Caritas Olot i Fotoinstant.com

Col·laboradors Oficials
Cursa Solidària a favor de: